Guestbook  
Write a comment for this guestbook entry. Back to Guestbook | Administration
Sign the Guestbook:
15) IP logged  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; InfoPath.2) 
TT 
alqtran(at)gmail.com
Location:
-
Wednesday, April 28, 2010 08:24  Write a comment Send E-mail

Thưa các anh, chị:
Lời đầu tiên, tôi cám ơn các anh, chị đã thành lập trang web này.
Đã nhiều năm qua, tôi lang thang trên các diễn đàn để tìm kiếm bạn tôi. Tôi không được may mắn học cùng chung lớp quí vị, vì tôi học niên khóa 86-89. Tôi có biết anh Vượng bởi vì học chung với Uy (Hoàng thi Uy) nếu tôi không nhớ lầm.
Sau khi xuống núi tôi xa quê hương và đã không trở về Việt nam kể từ khi đó. Tôi muốn thông qua trang nhà của các anh, chị để tìm lại cái gọi là “một thời để nhớ”. Xin mượn nơi đây để nhằn tin đến những bạn học cùng lớp tôi như Hoàng thị Uy, Mai diễm Thúy, Trần Trai Tráng, Cao Minh Thụy, hay Đỗ Thành Thái, Đào anh Tuấn, còn rất nhiều các sư huynh,tỷ. Nếu các huynh, tỷ có đọc được dòng chữ này thì xin lien lạc với đệ. (anh Thái tôi nhắc lại kỉ niệm cuối năm lớp 11, tôi và anh cùng Đào anh Tuấn cưa hết 3 xị đế tại nhà anh sau đó chia tay, nhắc đến đây có lẽ anh nhớ tôi là ai)
Lien lạc với tôi alqtran@gmail.com
Một lần nữa tôi xin cám ơn các anh, chị
TT
Comments:
Name:
Password:
 
Advanced Guestbook 2.4.3