Sign the Guestbook | Administration
Sunday, October 24, 2021 20:48
Thank you for stopping by my site. Here you can leave your mark.
Total Records: 14   Records Viewed Per Page: 10   Previous Page
Name Comments
4) IP logged  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) 
Chieu Vu 
Location:
-
Wednesday, September 24, 2008 20:32  Write a comment

Trang web cua Tue lam da co rat nhieu ban cung nien khoa vo xem, hy vong la tui minh se co them nhieu tin tuc moi tu cac ban.
3) IP logged  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) 
Vo Duc Minh 
Location:
-
Wednesday, September 24, 2008 20:30  Write a comment

Kinh chao cac anh chi lop 12C5 nien khoa 83-86, Em cung la mot thanh vien nho cua truong Nguyen Trai thuoc nien khoa 90-93 (12A5.) Tuy rang cac anh chi la nguoi di truoc nhung khong lac hau voi ky thuat hien dai ma tao nen trang web nay de chung em

Thom/nguyenlethuthao:
Thom/nguyenlethuthao:
Cha`o " ho.c dde^."!!!
em that dda'ng bi.dda'nh ddo`n khi noi' "tie^`n bo^'i" nhu* va^.y. Tuy la`ngu*o*`i ddi tru*o*'c nhu*ng trong so^' "ho.c tru*o*?ng" & "ho.c ty?" cu?a "ho.c dde^." cu~ng co' nhu*~ng "thie^n tai`". Kho^ng ngai. qua?ng ca'o lo*'p 10A6,11B6 &12C5 nie^n kho'a 1983-1986 co' ra^'t nhie^`u "thie^n ta`i" be^n ca.nh ddo' cu~ng co' ke? ta.o ra "thie^n tai" ...ddie^?n hi`nh nhu* "ho.c ty?" dda^y ...hi`..hi`...hi`...!
Ho.c dde^.tuy "Ho.c tru*o*?ng & ho.c ty?" co' "ti'" tuo^?i ro^`i, nhu*ng ta^'t ca? chu'ng to^i ta^m ho^`n dde^`u tre? trung, hie^.n dda.i,thu*o*ng me^'n ba.n be`, va`kho^ng la.c ha^.u vo*'i tho*`i ddai.
Tha^n me^'n,
2) IP logged  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) 
Tue 
tue_vu(at)yahoo(dot)com
Location:
-
Wednesday, September 24, 2008 20:28  Write a comment Send E-mail

Bằng ơi,
Riêng mục thơ vui, bác Tâm sưu tầm nhiều lắm. Ngoài mục này ra, còn có nhiều bài của các bạn khác đóng góp, nhất là phần thơ. Thân, T.
1) IP logged  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) 
Bang 
bang(dot)pv(at)pg(dot)com
Location:
-
Wednesday, September 24, 2008 19:42  Write a comment Send E-mail

Hom nay tien co may ngay vacation, ngoi doc lai cac muc cua website nay, thay nhieu dieu hay lam. Vui nhat la muc tho vui, doc xong thay minh tre them duoc vai ngay (hy vong the). Cam on Bac Tue da co cong suu tam va post len. Rat thu vi.
HTML code is disabled   Previous Page
Advanced Guestbook 2.4.3