Mọi bài vở và ý kiến xây dựng xin gởi về các điện thư dưới đây:

 

banbientap@truongnguyentrai.com

Nguyễn Vân-Anh: vananh@truongnguyentrai.com

Phạm V. Bằng: bang_pham@truongnguyentrai.com

Phạm M. Duy: duy_pham@truongnguyentrai.com

Vũ Phi-Chiêu: chieu_vu@truongnguyentrai.com

Lê T. Thu-Hạnh: thuhanh_le@truongnguyentrai.com

Nguyễn Đ. Tâm: tam_nguyen@truongnguyentrai.com

Vũ N. Tuệ: tue_vu@truongnguyentrai.com 

Hoàng G. Vượng: vưong_hoang@truongnguyentrai.com


Hoặc qua điện thư cá nhân


Nguyễn Vân-Anh: nguyenvananh16@yahoo.com

Phạm V. Bằng:bang.pv@pg.com

Phạm M. Duy: duypham16@yahoo.com

Vũ Phi-Chiêu: vupchieu@yahoo.com

Lê T. Thu-Hạnh: thuhanhle68@yahoo.com

Nguyễn Đ. Tâm: tamnguyen4@hotmail.com

Vũ N. Tuệ: tue_vu2003@yahoo.com

Hoàng G. Vượng: hgvuong@gmail.com