Phim Hài Ngắn …”Headed Home After a Tough Day at Work”

 

Bấm nút play ở dưới để xem. Nếu không xem được th́ tải phim này xuống tại đây.

 

 

 

·         Speaking of George Clooney …? (Máy phải có PowerPoint mới xem được)

·         Before marriage …after marriage