Họp Mặt Các Bạn Lớp 12C5, Niên Khóa 1983-1986

Trường Nguyễn Trãi, Thường Niên 2008-2010

 

Chúng tôi thành thật cáo lỗi việc họp mặt lớp 12C5 đã bị hủy vào phút chót.  Lịch trình họp mặt lớp 12C5 năm 2008-2010 sẽ được chúng tôi thông báo sau.

 

 

Thông Báo

 

Thân gửi các bạn cựu học sinh lớp 12C5:

 

Chúng tôi, nhóm cựu học sinh lớp 12C5, niên khóa 1983-1986, sẽ tổ chức họp mặt thân mật vào ngày 8 tháng 8 năm 2008 tại nhà hàng Cát Tường - Hố Nai, Phường Tân Biên, Việt Nam.  Chúng tôi tha thiết mời gọi tất cả các bạn trong ngoài nước tham dự buổi họp mặt hàng năm của lớp ta.  Để cho tiện việc sắp xếp tại nhà hàng (1), mong các bạn vui lòng trả lời trước ngày 31 tháng 7 năm 2008.  Mọi chi tiết liên lạc, xin gởi qua điện thư của nhóm ban biên tập hoặc các bạn trong danh sách lớp 12C5.

 

Chân thành cảm tạ.

 

Ban Biên Tập

 

Chú ý:

(1) – Nhà hàng trên được chọn tạm thời.